Load mobile navigation

为纪念阿波罗11号成功登月50年 美国德州休斯敦自然科学博物馆展出巨型月球

为纪念阿波罗11号成功登月50年 美国德州休斯敦自然科学博物馆展出巨型月球

为纪念阿波罗11号成功登月50年 美国德州休斯敦自然科学博物馆展出巨型月球

为纪念阿波罗11号成功登月50年 美国德州休斯敦自然科学博物馆展出巨型月球

(神秘的地球uux.cn报道)为纪念阿波罗11号成功登月50年,美国德州休斯敦自然科学博物馆近日开始展出巨型月球。该作品由英国艺术家杰拉姆(Luke Jerram)创作,他采用投影映射方式,立体呈现出美国太空总署(NASA)采集的月球表面图像,供访客近距离观赏。
欢迎关注微信公众号“环球趣视频”
上一篇 下一篇