Load mobile navigation

美国夏威夷卡莫库纳火山除夕爆发 游客直击溶岩掉入海

   美国夏威夷卡莫库纳火山除夕爆发 游客直击溶岩掉入海

美国夏威夷卡莫库纳火山除夕爆发 游客直击溶岩掉入海

美国夏威夷卡莫库纳火山除夕爆发 游客直击溶岩掉入海

美国夏威夷卡莫库纳火山除夕爆发 游客直击溶岩掉入海

美国夏威夷卡莫库纳火山除夕爆发 游客直击溶岩掉入海

美国夏威夷卡莫库纳火山除夕爆发,游客直击溶岩掉入海


视频:美国夏威夷卡莫库纳火山除夕爆发,游客直击溶岩掉入海

(神秘的地球uux.cn报道)美国夏威夷卡莫库纳火山(Kamokuna Lava)于除夕当日爆发,产生大量火山灰及浓烟,而且有大量火山岩塌下。从游客拍下的片段可见,火山爆发一刻有大量厚厚的灰色浓烟飘上半空,镜头其后再拉近,可见火山内的熔岩烧得火光熊熊,而且部分火山的岩石塌下掉入海中,画面壮观。
上一篇 下一篇